Bewoners uit De Pijp maken zich zorgen over plannen van stadsdeel Zuid en de gemeente Amsterdam over de herinrichting van de Ferdinand Bolstraat. In het kader van de “Rode Loper”, dat het visitekaartje van Amsterdam moet worden en van Amsterdam Centraal tot de Van Ostadestraat loopt, zijn plannen gemaakt die volgens de buurtgenoten nadelige gevolgen zullen hebben voor de leefbaarheid in de buurt.

Actiecomité

De Rode Loper is een project van de gemeente Amsterdam om na de aanleg van de metrotunnels voor de Noord/Zuidlijn de straten er boven een nieuwe inrichting te geven, waardoor het nu vaak rommelige straatbeeld wordt opgeschoond. Enkele weken geleden kwamen buurtbewoners van De Pijp achter de plannen, simpelweg aan de hand van informatie over de Rode Loper die in het buurthuis lag. Na nader onderzoek kwam men achter ‘schokkende ontdekkingen’, aldus een buurtbewoner. Inmiddels is een actiecomité gecreëerd, met als doel de plannen te stoppen. Er bestaan al degelijke inspraakbijeenkomsten die door de gemeente worden georganiseerd, maar de Amsterdammers hebben het idee dat zij hier te weinig inspraak hebben en dat niet naar ze geluisterd wordt.

Petitie

Ook is een petitie in het leven geroepen waar men opgeroepen wordt een handtekening te zetten tegen de plannen, waar bijvoorbeeld in staat dat de Ferdinand Bolstraat autovrij wordt, maar alle fietsen, vrachtauto’s en vuilnis in de zijstraten worden geduwd. Belangrijke speerpunten hier zijn bindende afspraken tussen ‘Bewoners van De Pijp’ en de gemeente Amsterdam, geen tramlijn tussen Albert Cuypmarkt – Ceintuurbaan en een betere handhaving.

Facebook

Om zoveel mogelijk bewoners te informeren is er een Facebookpagina opgericht. Het actiecomité wil op woensdag 30 oktober om 20.00 uur hun voorstellen inspreken op het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan. De actiegroep roept andere buurtbewoners op ook te komen. Op 12 november willen zij ook inspreken op de Commissie Leefomgeving.

De rode loper in beeld

rode-loper